Bidra med bilder til arbeidet vårt

Støtt miljøarbeidet vårt med dine bilder

Gode bilder er helt vesentlig i informasjonsarbeidet vårt på veien mot et bærekraftig samfunn og en planet i økologisk balanse. Støtt arbeidet vårt med dine bilder som vi får bruke vederlagsfritt.

Framtiden i våre hender bruker bilder på nettsiden vår, i medlemsbladet og i sosiale medier. Gode bilder som engasjerer er helt avgjørende for at vi skal nå ut med budskapet vårt. Som Norges største miljøorganisasjon når vi hundretusenvis i informasjonsarbeidet vårt. Vi krediterer all bildebruk og du vil få en unik mulighet til å vise fram bildene dine samtidig som du gjør en viktig innsats for miljøet.

Dette trenger vi (blant annet):

Transport
 • Hverdagssyklister i bymiljø og syklister på tur med mer. Illustrasjonsbilder av sykkelfelt, skilt og lignende.
 • Bilkøer, biltrafikk, veier, trafikkmaskiner og illustrasjonsbilder som for eksempel fylling av bensin eller nærbilde av eksos fra eksosrøret.
 • Tog, toglinjer og livet på perrongen. For eksempel bilde av noen som tar tog og ser på flott landskap utenfor.
 • Kollektivtrafikk generelt
Fritid og livsstil
 • Mennesker i naturlandskap
 • Fritidsaktiviteter som bær- og sopplukking og fiske
 • Folk på tur i skog og fjell til alle årstider
 • Andre fritidsaktiviteter
Energi
 • Kraftlinjer, vindmøller og solcellepaneler med mer. Gjerne med folk i aktivitet.
Landbruk
 • Husdyr, arbeid på gården, jordbruksmark, åkere. Gjerne med mennesker i arbeid.
Naturbilder
 • Naturlandskap med mennesker og gjerne landskapsbilder, spesielt vinterbilder.
 • Bildene vi har i arkivet viser også hva vi tematisk er interessert i.

Slik blir du fotograf hos oss

 • Lag en fotografkonto her i fotoarkivet vårt. Velg "Logg inn" i menyen øverst på siden. Etter at du er pålogget laster du enkelt selv opp bilder i JPEG-format - et eller mange om gangen. Legg til tittel, beskrivelse, emneord og velg en eller flere passende bildekategorier.
 • Bare Framtiden i våre hender får bruke bildene dine. All bildebruk krediteres fotografen.
 • Vi godkjenner alle bilder som blir lastet opp så raskt vi har mulighet. Vi vurderer om teknisk kvalitet og at bildet passer tematisk til behovene vi har.
 • Du vil beholde alle rettigheter til bildene dine og kan gjøre hva du vil med dem selv om de er gjort tilgjengelig for Framtiden i våre hender.
 • Har du spørsmål? Kontakt oss her.

La oss få bruke bildene dine i kampen for miljøet og rettferdig fordeling!

Registrer deg nå