Om oss – Fotoarkivet til Framtiden i våre hender

Om oss

Velkommen til miljø- og solidaritetsorganisasjonen Framtiden i våre henders (FIVH) nettbaserte fotoarkiv.

Vi har i over 40 år arbeidet for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. Framtiden i våre hender mener hensynet til mennesker og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi. Vi arbeider for at myndigheter og næringsliv legger til rette for at folk gjør miljøvennlige og etiske valg.

Med oss har vi over 25.000 medlemmer (September 2015) og er med det den største norske miljøorganisasjonen.

God visuell kommunikasjon er helt vesentlig i informasjonsarbeidet vårt på veien mot et bærekraftig samfunn og en planet i økologisk balanse. Bilder som engasjerer er helt avgjørende for at vi skal nå ut med budskapet vårt.

Får vi bruke dine bilder i miljøarbeidet vårt? Bli en av våre miljøfotografer og bidra med bilder i dette arkivet. Les mer om hvordan du kan bidra her.

 

Framtiden i våre hender
Mariboes gate 8
Oslo, 0183
Norway

Kontakt oss